İŞİMİZİ SANSA BIRAKMAYALIM
 
 

İş sağlığı ve iş güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi için iş ortamında oluşabilecek tehlikelerin, sağlığa zararlı olabilecek şartların risk ve tehlike analizleri yapılarak ortadan kaldırılmaları amacı ile Pınarhisar Devlet Hastanesin’de Doktor Elif Yılmaz tarafından Temel  İş Sağlığı ve Güvenliği  Eğitimi gerekli görülen 16 saatlik programın 1. oturumu  gerçekleştirildi. Eğitime katılan tüm personele  Temel  İş Sağlığı ve Güvenliği  kitapçığı dağıtılmış olup ,plan dahilinde eğitimin diğer aşamaları tamamlanacak. Pınarhisar Devlet Hastanesi sağlık yetkilileri tarafından çalışmalar devam ediyor.İş sağlığı ve güvenliği konusunda devlet, işçi ve işveren kesiminin birbirinden farklı ancak birbirini tamamlayan görevleri vardır. Devletin görevi mevzuat hazırlamak, denetlemek ve mevzuata aykırı davrananlara yaptırım uygulamaktır. İşverenin görevi önlem almak, alınan önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermektir. Çalışanlar ise işverenin aldığı önlemlere uymakla yükümlüdürler.