Pınarhisar İlçe Halk Kütüphanesi’ne Yeni “Çocuk Kitapları” geldi
Pınarhisar İlçe Halk Kütüphanesi’ne verilmek üzere, 2016 Yılı sonu itibari ile Kültür Bakanlığı Kütüphaneler  ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan “1500” adet “çocuk kitabı” Pınarhisar İlçe Halk Kütüphanesi gelmiş olup “0-12” yaş grubu aralığında bulunan çocukların hizmetine sunulmuştur.