UMUTLU YARINLAR
PROJESİ
Kırklareli Valiliği “Umutlu Yarınlar” protokolü konusu, ekonomik ve kültürel uyum çalışmaları kapsamında dezavantajlı toplum kesiminde yaşayan ailelere yönelik kurumlar arası işbirliği çalışmaları doğrultusunda hedeflenen ;
1) Sosyo-kültürel ve ahlaki açıdan gelişimlerinin sağlanması,
2) Sanatsal faaliyetlere ilginin arttırılması ve bu faaliyetlere olan yeteneğin ortaya çıkartılması,
3) Akademik açıdan desteklenmeleri,
4) Zaman ve enerjilerinin kültürel etkinlikler üzerine yoğunlaşması ile olumsuz alışkanlık edinme riskinin önüne geçilmesi,
5) Üniversite öğrencilerinin rol-model çalışmaları ile çocuklarda farkındalık oluşturulması,
6) İyi karakterli bireyler yetiştirebilmek, temel değerleri pekiştirmek, topluma psikolojik bilişsel ve sosyal gelişimini tamamlamış bireyler kazandırabilmek için değerler eğitimi verilmesi,
7) Ekonomik yardımlarla hayatını idame ettiren bir grubu, istihdam edilebilir kılmak ve kayıtlı ekonomiye dahil etmek,
8) Kamu hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırıp, hızlandırmak,
9) Risk değerlendirme çalışmaları yapılarak sorun çözme odaklı yöntemlerin hayata geçirilmesi ile yerinde ve zamanında sosyal hizmet müdahalesi yapılması,
amaçları doğrultusunda öğrencilerimiz için alınan ilk ve ortaöğretim kitap setleri, mangala ve satranç zeka oyunları, boyama kitabı ve boyama kalemi setleri öğrencilerimize teslim ediliyor.